Latest News

หวัดแดดในเด็ก ต้องระวัง

หวัดแดดในเด็ก
แดดร้อนๆแบบนี้ ควรหลีกเลี่ยง เพราะแดดจัดเป็นสาเหตุให้เกิดโรคหวัดแดดในเด็กได้ ลูกจะมีอาการปวดหัว ตัวร้อน ให้สันนิษฐานได้เลยว่าลูกเป็นโรคนี้อยู่ หวัดแดด หรือ Summer Flu เป็นไข้หวัดที่ก่อให้เกิดอาการปวดศีรษะ เจ็บคอ มีไข้สูง จาม คัดจมูก น้ำมูกไหล ซึ่งสาเหตุเกิดขึ้นได้จาก…ติดเชื้อไวรัส ซึ่งเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคได้บ่อย ได้แก่...